ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ 0
ΑΓΓΕΙΑΚΗ & ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΓΓΕΙΑΚΗ & ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Δ. Μουρίκης, Α. Χατζηιωάννου

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 2004

Η Επεμβατική Ακτινολογία αποτέ­­­λεσε θεραπευτική επανά­σταση των τελευταίων ετών, τόσο στις αγγειακές παθήσεις, όσο και στη διαδερμική παρέμβαση στα άλλα συ­στήματα, βασιζόμενη στη χρή­­­­ση των αγγειογράφων και νεότε­ρων απεικονιστικών μεθόδων. Στο βι­βλίο αυτό περιγράφονται αναλυ­τικά όλες οι σύγχρονες τεχνικές της Επεμβα­τικής Ακτινολογίας, τό­σο διαγνωστικές όσο και θερα­πευτικές, πλαισι­­ωμένες από πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πίνακες και σχήματα, που βοηθούν στην κατα­νόηση του κειμέ­νου.

120,00

Βάρος 2105 g
ISBN

960-8071-50-x

Σελίδες

xx+596

Διαστάσεις

1×28

Σχήματα

57

Εικόνες

562

Πίνακες

116

Εξώφυλλο

Σκληρό

Έτος έκδοσης

2003

Essential SSL