6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών 9 Οκτωβρίου 2019 – Αναρτήθηκε στα: Νέα

Οι Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ
θα συμμετέχουν στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών
https://www.cbt2019.gr/

Εκτύπωση